Android

Chia sẻ bản Mod StopAd v1.0.534: Ứng dụng chặn quảng cáo cực kỳ hiệu quả trên Android

StopAd là trình chặn quảng cáo hiệu quả nhất trên Android. Ứng dụng hỗ trợ chặn quảng cáo ngay trong ứng dụng và trình duyệt.StopAd for Android là một công cụ đơn giản, hiệu quả và chiếm ít tài nguyên hệ thống. Và bạn phải trả $19.99 để sở hữu bản quyền vĩnh viễn hoặc $0.99/tháng để sử dụng ứng dụng. Tuy nhiên với bản Mod StopAd v1.0.534 mà mình chia sẻ, bạn có thể trải nghiệm ứng dụng này hoàn toàn miễn phí.

 

Tính năng chính của StopAd


Chặn quảng cáo: StopAd sở hữu một cơ sở dữ liệu quy tắc duy nhất cho phép ứng dụng chặn quảng cáo hiệu quả hơn các trình chặn quảng cáo khác.

Chia sẻ bản Mod
StopAd v1.0.534: Ứng dụng chặn quảng cáo cực kỳ hiệu quả
trên Android

StopAd có thể chặn:

  • Cửa sổ bật lên
  • Quảng cáo biểu ngữ
  • Tự động bắt đầu quảng cáo audio và video
  • Quảng cáo trong ứng dụng


Bảo vệ quyền riêng tư:

Chia sẻ bản
Mod StopAd v1.0.534: Ứng dụng chặn quảng cáo cực kỳ hiệu quả
trên Android

StopAd hủy kích hoạt trình theo dõi trực tuyến để công cụ tìm kiếm, nhà quảng cáo và tội phạm mạng không thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn trực tuyến.


Tăng tốc duyệt web:

Chia sẻ bản
Mod StopAd v1.0.534: Ứng dụng chặn quảng cáo cực kỳ hiệu quả
trên Android

Các trang web tải nhanh hơn vì bạn sẽ không chờ tải quảng cáo — chúng đã bị chặn.

 

Tiết kiệm data:

Chia sẻ bản
Mod StopAd v1.0.534: Ứng dụng chặn quảng cáo cực kỳ hiệu quả
trên Android

StopAd chặn các nội dung quảng cáo từ đó tiết kiệm được dung lượng Data sử dụng

 

Tải ứng dụng StopAd Mod V1.0.534

 

Link tải ứng dụng:

 

Bài viết liên quan:

Nguồn: GocDienThoai

Bình luận về bài viết

Đang được xem nhiều