Ảnh nền
Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v...

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v...

Tiếp tục với chuỗi bài viết chia sẻ ảnh nền mặc định, hôm nay mình xin gửi tới các bạn bộ sưu tập ảnh nền mặc định trên một số dòng smartphone hiện có trên thị trường, bao gồm Xiaomi PocoPhone F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL, Huawei Nova 3, Sharp Aquos S3 MiniZTE SmallFresh 5S.

Để sử dụng cho các loại màn hình máy tính và điện thoại khác nhau, các bạn có thể sử dụng Photoscape để Crop và Resize ảnh:

Lưu ý: Đối với link Fshare anh em có sử dụng tool get link bên dưới để tải file trực tiếp không có quảng cáo popup khó chịu nhé.

 

Ảnh nền mặc định của Gome U9

 

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1,
ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1,
ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1,
ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1,
ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1,
ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1,
ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1,
ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1,
ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1,
ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1,
ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1,
ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v...

 

Tải về miễn phí:

 

Ảnh nền mặc định của Huawei Nova 3

 

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1,
ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v...

 

Tải về miễn phí:

 

Ảnh nền mặc định của Google Pixel 3 - Pixel 3 XL

 

Chia sẻ bộ ảnh nền
mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1, ZTE Blade A606, GOME U9,
Pixel 3 XL v.v...

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v...

 

Tải về miễn phí:

 

Ảnh nền mặc định của Poco F1

 

Chia sẻ bộ ảnh nền
mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1, ZTE Blade A606, GOME U9,
Pixel 3 XL v.v...

 

Tải về miễn phí:

 

Ảnh nền mặc định của ZTE Blade

Chia sẻ bộ ảnh nền
mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1, ZTE Blade A606, GOME U9,
Pixel 3 XL v.v...

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v...

 

Tải về miễn phí:

 

Ảnh nền mặc định của ZTE Smallfresh

 

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1,
ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi
PocoPhone F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi
PocoPhone F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi
PocoPhone F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi
PocoPhone F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi
PocoPhone F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi
PocoPhone F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi
PocoPhone F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v...

 

Tải về miễn phí:

 

Ảnh nền mặc định của Sharp Aquos S3 mini

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone F1,
ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v... Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên Xiaomi PocoPhone
F1, ZTE Blade A606, GOME U9, Pixel 3 XL v.v...

 

Tải về:

 

Bài viết liên quan:

Nguồn: Techrum

Loading...

Bình luận về bài viết

Loading...