Ảnh nền
Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6X

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6X

Hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ sưu tập mới thuộc chuỗi bài viết chia sẻ ảnh nền mặc định, được trích xuất từ một số dòng máy như Infocus Epic 1, ZTE Nubia Red Devil, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2 và Mi 6X. Để sử dụng cho các loại màn hình máy tính và điện thoại khác nhau, các bạn có thể sử dụng Photoscape để Crop hay Resize ảnh.

 

 

Lưu ý: Để tải link Fshare tốc độ cao và không có quản cáo popup khó chịu, các bạn có thể sử dụng một số tool getlink được giới thiệu trong các bài viết sau nhé:

 

 

Ảnh nền mới trên Infocus Epic 1:

 

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc
định trên ZTE Nubia Red Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi
Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6X

Tải về:

 

 

Ảnh nền mới trên Vivo V3 Max:

 

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc
định trên ZTE Nubia Red Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi
Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6X

Tải về:

 

 

Ảnh nền mới trên Xiaomi Mi A2 và Mi 6X:

 

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc
định trên ZTE Nubia Red Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi
Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6X

Tải về:

 

 

Ảnh nền mới trên ZTE Nubia Red Magic:

 

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc
định trên ZTE Nubia Red Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi
Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6X

Tải về:

 

 

Ảnh nền mới trên ZTE Nubia Z18 Mini:

 

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc
định trên ZTE Nubia Red Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi
Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6XChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên ZTE Nubia Red
Magic, Z18 Mini, Vivo V3 Max, Xiaomi Mi A2, Mi 6X

Tải về:

 

 

Bài viết liên quan:

 

 

Nguồn: DroidViews​, Techrum

Bình luận về bài viết