Android

Bản cập nhật của Google Messages được bổ tính năng mới, cho phép người dùng gửi tệp đính kèm với nhiều định dạng file khác nhau

Trong bản cập nhật thử nghiệm Google mới phát hành gần đây, ứng dụng Message được bổ sung thêm một tính năng cho phép người dùng gửi tin nhắn với tệp đính kèm, hỗ trợ khá nhiều định dạng file khác nhau đang lựu trữ trên thiết bị Android.

Gửi tệp đính kèm với nhiều định dạng file

Với tính năng tệp đính kèm, người dùng có thể gửi bất kỳ file dữ liệu nào thông qua tin nhắn mà không bị giới hạn vị trí truy xuất dữ liệu, sau khi kích hoạt nút chia sẻ Messages sẽ tự động chuyển tiếp đến trình quản lý dữ liệu trên thiết bị. Tại đây bạn có thể chọn tệp từ các thư mục nội bộ, hay các thư mục được tạo ra bởi bất kỳ dịch vụ lưu trữ trực tuyến nào như Google Drive, Dropbox, OneDrive v.v...

Bản cập nhật của
Google Messages được bổ tính năng mới, cho phép người dùng
gửi tệp đính kèm với nhiều định dạng file khác nhau

Tuy nhiên trong quá trình dùng thử mình thấy vẫn chưa thực sự tốt bởi kích thước file hỗ trợ chỉ dưới 300kb (chủ yếu là văn bản), đồng nghĩa với việc bạn không thể gửi các tệp có kích thước lớn.

Bản cập nhật của
Google Messages được bổ tính năng mới, cho phép người dùng
gửi tệp đính kèm với nhiều định dạng file khác nhau

Bên cạnh việc bổ sung tính năng gửi tệp đính kèm, trong bản cập nhật thử nghiệm này của Messages các nhà phát triển cũng tìm thấy hai nền tảng cho tính năng mới qua mã string (có thể sẽ được áp dụng trong bản cập nhật sau là SMS đã được xác minh và Tích hợp Google Assistant).

SMS đã được xác minh

Mã:
<string
name="verified_sms_user_setting_top_level_title">Verified
SMS</string>
<string 
name="verified_sms_user_setting_title">Verif
business message sender</string>
<string
name="verified_sms_user_setting_summary">For
incoming SMS messages from businesses,
Google can check if the sender is verified or not. Google
won\'t see your message content.
Verifying the sender may use data. Learn
more</string>
<string
name="verified_sms_user_setting_disabled_snippet">Do
not verify business message sender</string>
<string
name="verified_sms_user_setting_enabled_snippet">Verify
business message sender</string> 


Tích hợp Google Assistant

Mã:
<activity
android:name="com.google.android.apps.messaging.voiceactions.BugleSearchActionVerificationClientActivity"

android:exported="true">
...
<intent-filter>
<action
android:name="com.google.android.apps.messaging.SEND_MESSAGE_FROM_ASSISTANT_WITH_CONFIRMATION"
/>
<category
android:name="android.intent.category.DEFAULT"
/>
</intent-filter>
</activity>
<activity
android:name="com.google.android.apps.messaging.voiceactions.LaunchConversationShimActivity"

android:exported="false"
android:noHistory="true" /><string
name="google_assistant_verification_channel_name">Assistant
verifier</string>
<string
name="google_assistant_verification_notification_title">Google
Assistant sending message</string>

Tải Google Message

Hiện tại Google chưa phát hành chính thức bản cập nhật này, tuy nhiên nếu bạn muốn trải nghiệm trước thì có thể cài đặt thông qua tệp *.APK hoặc kiểm tra sau vài ngày từ cửa hàng ứng dụng nhé.


Xem thêm:

Nguồn: AndroidPolice​, Techrum

Bình luận về bài viết

Đang được xem nhiều