Thủ thuật iOS , iOS
Phần 2: Tổng hợp 30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

Phần 2: Tổng hợp 30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

Hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn phần cuối của danh sách 30+ theme sở hữu thiết kế độc đáo, có thể tương thích tốt với ứng dụng Anemone. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về dùng thử nhé!

 

 

Các bạn cần chuẩn bị trước một số nguyên liệu sau đây (bỏ qua nếu đã có sẵn trên máy):

 

 

Theme: 360 iOS 9

 

Tổng hợp 30+ theme
đẹp dành
cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak (Phần Cuối)

 

 

Theme: Lotus

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

 

Theme: iOS 9 Gradience

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

 

Theme: Ambre

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

  • Version: iOS 7 - iOS 8 - iOS 9 - iOS 10
  • Source: Ambre iOS10

 

Theme: Evolve

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

 

Theme: Twist

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

  • Version: iOS 10
  • Source: ZoTTD & MacCiti

 

Theme: Allegro

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

 

Theme: 2D Remix

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

 

Theme: Phix iOS9

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

 

Theme: Lucid

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

 

Theme: Brass Tacks Anemone

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

  • Version: iOS 9
  • Source: ModMyi

 

Theme: BaSal9

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

 

Theme: Aurora

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

  • Version: iOS 9 - iOS 10
  • Source: ZodTTD & MacCiti

 

Theme: Array

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

 

Theme: Aries

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

 

Theme: Azura

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

 

Theme: Aelon

 

Phần 2: Tổng hợp
30+ theme đẹp dành cho Anemone và thiết bị iOS đã jailbreak

 

 

Bài viết liên quan:

 

 

Nguồn: Imangoss​, Techrum
Loading...

Bình luận về bài viết

Loading...