Vi xử lý
[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD

[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD

Tại Computex 2018, NVIDIA đã tổ chức họp báo để giới thiệu một số sản phẩm mới, trong đó đáng chú ý là CPU có mức giá 1.299 USD nhưng sở hữu sức mạnh tương đương hệ thống workstation 10.000 USD. Nhưng đáng tiếc là CPU với cái tên rất ngầu Jetson Xavier này không dành cho chiếc máy tính của bạn, mà là cho các robot của tương lai.

CEO Jesen Huang cho biết “Những máy tính mini này sẽ là bộ não của các robot tương lai".


[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD

Jetson Xavier được trang bị 6 nhân xử lý có thể thực hiện đến 30 nghìn tỷ phép tính mỗi giây. Để sản xuất Jetson Xavier, đội ngũ 8000 kỹ sư, nhân viên của NVIDIA đã tốn đến 5 năm thiết kế. Huang cho biết Jetson Xavier đã mang sức mạnh tương đương với hệ thống workstation 10.000 công suất 1000 watt vào một CPU nhỏ gọn trong lòng bàn tay với công suất 30 watt.

Jetson Xavier sẽ được chuyển đến các nhà phát triển có nhu cầu sử dụng từ tháng Tám với giá 1299 USD. Jetson Xavier sẽ hoạt động cùng với nền tảng Isaac Robotics Software với các công cụ phát triển chuyên nghiệp.

 

[Computex 2018]
NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU giá 1299 USD có sức mạnh
ngang máy trạm 10.000 USD


Tại họp báo này, Huang cũng giới thiệu hai bộ xử lý AI khác là Drive Pegasus dành cho xe tại lái hoàn toàn và Drive Xavier cho xe bán tự động.
 

Một số hình ảnh và các sản phẩm trưng bày khác của NVIDIA tại họp báo:

 

[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU giá
1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD[Computex 2018] NVIDIA ra mắt Jetson Xavier, CPU
giá 1299 USD có sức mạnh ngang máy trạm 10.000 USD

 

 

Nguồn: Techrum
Loading...

Bình luận về bài viết

Loading...