Khoa học - Đời sống
Apple chính thức phát hành thẻ tín dụng Apple Card, không phí, hoàn tiền lên đến 3%

Hôm nay, Apple đã chính thức phát hành Apple Card tại Mỹ, người dùng có thể đăng ký Apple Card bằng ứng dụng Wallet và sau khi được phê duyệt, họ sẽ bắt đầu sử dụng phiên bản điện tử và mua sắm ngay lập tức bằng Apple Pay. Khách hàng phải được Apple xác thực giống với việc mở thẻ tín dụng của bất kỳ ngân hàng nào khác

Read More