Khoa học - Đời sống
Dự đoán cuối cùng của Stephen Hawking về kết cục nhân loại

Đã vài tháng kể từ khi Stephen Hawking qua đời, nhưng những tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của nhà khoa học nổi tiếng cho thấy ông vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói với chúng ta. Vài ngày trước, thư viện điện tử ArXiv.org công bố trực tuyến bài báo khoa học cuối cùng của Hawking.

Read More