SmartBand
Huawei Band 6 ra mắt: Màn hình siêu to, cảm biến đo nhịp tim và nồng độ oxy, pin 14 ngày, giá 35 USD

Vài tháng trước, thương hiệu con Honor đã chính thức tách khỏi Huawei và trở thành một công ty hoàn toàn độc lập. Tuy nhiên một số sản phẩm của hai công ty này vẫn chung một lò. Bằng chứng chính là chiếc vòng đeo tay thông minh Huawei Band 6 vừa được ra mắt.

Read More