Khoa học - Đời sống
FPT Play mang HBO GO đến Việt Nam, nhập code để xem kênh miễn phí

FPT vừa hợp tác với HBO và sẽ chính thức bán gói HBO GO vào ngày 1/7 tới, tuy nhiên ngay bây giờ người dùng đã có thể trải nghiệm miễn phí gói này thông qua gift code được FPT cung cấp. Với sự kếp hợp này, FPT đã trở thành công ty đầu tiên chính thức mang HBO GO về Việt Nam.

Read More