Thủ thuật iOS
Hướng dẫn xoay ngang màn hình khóa, giao diện cài đặt và hầu hết ứng dụng trên thiết bị sử dụng iOS 11

Hướng dẫn xoay ngang màn hình khóa, giao diện cài đặt và hầu hết ứng dụng trên thiết bị sử dụng iOS 11

Như các bạn đã biết, chế độ landscape mode khi sử dụng ở lockscreen, giao diện cài đặt và ứng dụng trên iOS được áp dụng riêng cho những thiết bị sở hữu màn hình lớn. Đối với dòng máy kích thước nhỏ thì chỉ hoạt động trong một số trường hợp nhất định như duyệt web, xem ảnh hay video v.v... Tuy nhiên, nếu bạn đã jailbreak máy thì vẫn có thể khắc phục nhược điểm này bằng cách cài đặt tinh chỉnh Gyration.

Bước 1: Mở Cydia chọn tab tìm kiếm và nhập từ khóa Gyration

 

Hướng dẫn xoay
ngang màn hình khóa, giao diện cài đặt và hầu hết ứng dụng
trên thiết bị sử dụng iOS 11


Bước 2: Tiến hành cài đặt và xác nhận khởi động lại Springboard khi có yêu cầu để làm mới lại giao diện

 

Hướng dẫn xoay
ngang màn hình khóa, giao diện cài đặt và hầu hết ứng dụng
trên thiết bị sử dụng iOS 11


Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bạn cần thực hiện tùy chỉnh lại một số thiết lập để tinh chỉnh mới hoạt động bằng cách truy cập Cài đặt, cuộn xuống danh sách ứng dụng và chọn Gyration.

 

Hướng dẫn xoay
ngang màn hình khóa, giao diện cài đặt và hầu hết ứng dụng
trên thiết bị sử dụng iOS 11


Tiến hành kích hoạt các chức năng cần sử dụng sau:

 

  • Select apps: Tùy chọn ứng dụng không áp dụng chế độ xoay ngang màn hình
  • Disable Rotation: Không áp dụng chế độ xoay ngang khi ở màn hình chính
  • Enable LockScreen Rotation: Bật xoay ngang ở màn hình khóa
  • Enable iPad Style Rotation: Bật xoay ngang màn hình như iPad
  • Enable LandScape Large Folders: Bật chế độ xoay ngang cho thư mục

 

Bước 4: Cuối cùng bạn cần Respring lại máy là xong.

 

Hướng dẫn xoay
ngang màn hình khóa, giao diện cài đặt và hầu hết ứng dụng
trên thiết bị sử dụng iOS 11

Thành quả:

 

Hướng dẫn xoay ngang màn
hình khóa, giao diện cài đặt và hầu hết ứng dụng trên thiết
bị sử dụng iOS 11Hướng dẫn xoay ngang màn hình khóa, giao diện
cài đặt và hầu hết ứng dụng trên thiết bị sử dụng iOS 11Hướng dẫn xoay ngang màn hình khóa, giao diện
cài đặt và hầu hết ứng dụng trên thiết bị sử dụng iOS 11Hướng dẫn xoay ngang màn hình khóa, giao diện
cài đặt và hầu hết ứng dụng trên thiết bị sử dụng iOS 11Hướng dẫn xoay ngang màn hình khóa, giao diện
cài đặt và hầu hết ứng dụng trên thiết bị sử dụng iOS 11Hướng dẫn xoay ngang màn hình khóa, giao diện
cài đặt và hầu hết ứng dụng trên thiết bị sử dụng iOS 11

Bài viết liên quan:

 

 

Nguồn: IDroid, Techrum

Bình luận về bài viết