Thủ thuật iOS
Update: Đã có ICCID mới cho iPhone Lock, anh em nào dùng iPhone Lock thì nhanh tay cập nhật ICCID mới nhé

Update: Đã có ICCID mới cho iPhone Lock, anh em nào dùng iPhone Lock thì nhanh tay cập nhật ICCID mới nhé

Đúng 1 tháng sau khi SIM ghép thần thánh Version 5 bị fix thì hôm nay ICCID mới của SIM ghép Version 6 đã chính thức ra đời. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn nâng cấp sim ghép thần thánh version cũ để tiếp tục sử dụng iPhone Lock nhé

Theo đó mã ICCID mới là:

 

Version 6
Mã:
89014103279529155393
Version 7
Mã:
89014103279529155468 - Đã bị Apple fix

Mã update:

89014103279529155393
89014103279529155401
89014103279529155690
89014103279529155708
89014103279529155427
89014103279529155435
89014103279529155443
89014103279529155450
89014103279529155484
89014103279529155492
89014103279529155500
89014103279529155526
89014103279529155534
89014103279529155542
89014103279529155559
89014103279529155591
89014103279529155625
89014103279529155633
89014103279529155641
89014103279529155658
89014103279529155666
89014103279529155674
89014103279529155682
89014103279529155724
89014103279529155732
89014103279529155567
89014103279529155575
89014103279529155583
89014103279529155740
89014103279529155765
89014103279529155773
89014103279529155476

 

Chúc mừng các bạn dùng iPhone Lock, hãy nhanh tay nhập ICCID mới để tiếp tục sử dụng chiếc iPhone Lock của mình nào. Bạn nào chưa biết cách nhập ICCID (SIM ghép phải hỗ trợ nhập ICCID) có thể xem tại đây:

 

 

Chúc các bạn thành công!

 

 

Nguồn: Techrum

Bình luận về bài viết