Android
[11/09/2018] Nhanh tay tải về trọn bộ theme Xperia của Sony đang miễn phí trong thời gian ngắn, trị giá 900K

[11/09/2018] Nhanh tay tải về trọn bộ theme Xperia của Sony đang miễn phí trong thời gian ngắn, trị giá 900K

Hiện tại nhà phát triển ứng dụng Creative GA đang cho phép người dùng tải về 31 gói chủ đề đẹp mắt dành cho dòng điện thoại di động của hãng SONY, tổng trị giá gần 900.000đ. Hãy nhanh tay chọn lựa và tải về gói chủ đề mà mình yêu thích trước khi bị tính phí trở lại nhé.

 

Lưu ý: Gói theme này chỉ dành cho smartphone Xperia của Sony thôi nhé. Nếu bạn muốn cài lên máy khác thì có thể tham khảo thêm trong bài viết:


Bạn có thể tải về nhiều gói chủ đề cùng lúc từ bộ sưu tập của Creative GA, hoặc tùy chọn theme có thiết kế và màu sắc mà mình yêu thích qua liên kết riêng lẻ phía dưới nhé.

1. Mix XPERIA Style | A Theme (46.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


2. LITTLE XPERIA Theme | A DARK (32.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


3. LITTLE XPERIA Theme | A CYAN (32.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


4. LITTLE XPERIA Theme | A BLUE (32.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


5. COLOR Theme | Premium Teal 2 (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


6. COLOR Theme |Premium Indigo 2 (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


7. COLOR Theme | Premium Green (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


8. COLOR Theme | Premium Cyan 2 (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


9. COLOR Theme | Premium Pink (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


10. LITTLE XPERIA Theme | CYAN (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


11. LITTLE XPERIA Theme | WHITE (46.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


12. LITTLE XPERIA Theme | LIME (46.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


13. LITTLE XPERIA Theme | SILVER (46.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


14. LITTLE XPERIA Theme | PINK (32.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


15. LITTLE XPERIA Theme | BLUE (32.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


16. LITTLE XPERIA Theme | Purple (46.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


17. LITTLE XPERIA Theme | Brown (46.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


18. COLOR Theme | Lollipop Teal (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


19. COLOR Theme | Lollipop Red (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


20. COLOR Theme | Lollipop Indigo (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


21. COLOR Theme | Lollipop Lime (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


22. COLOR Theme | Lollipop Cyan (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


23. COLOR Theme | Lollipop Brown (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


24. COLOR Theme | Lollipop Blue (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


25. COLOR Theme | Premium Teal (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


26. COLOR Theme | Premium Lime (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


27. COLOR Theme | Premium Cyan (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


28. COLOR Theme | Premium Brown (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


29. COLOR Theme | Premium Indigo (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


30. COLOR Theme | Premium Amber (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K


31. COLOR Theme | Premium Red (23.000đ | Miễn phí)

[11/09/2018]
Nhanh tay tải về trọn bộ thêm Xperia của Sony đang miễn phí
trong thời gian ngắn, trị giá 900K

​Bài viết liên quan:

Nguồn: Techrum

Loading...

Bình luận về bài viết

Loading...