• Windows 10 Mobile build 14393.221 đã có cho người dùng Release Preview Rings

    Microsoft vừa phát hành một bản cập nhật tích lũy cho người dùng Windows 10 Mobile trên nhánh Release Preview Ring, bản dựng này có mã 14393.221. Có lẽ đây là một bản cập nhật được phát hành định kỳ vào thứ 3 hàng tuần, mang đến những cải thiện về hiệu suất cũng như trải nghiệm người dùng. Ngay lúc này bạn có thể vào

    Read More
  • Windows 10 Mobile build 14393.221 đã có cho người dùng Release Preview Rings

    Microsoft vừa phát hành một bản cập nhật tích lũy cho người dùng Windows 10 Mobile trên nhánh Release Preview Ring, bản dựng này có mã 14393.221. Có lẽ đây là một bản cập nhật được phát hành định kỳ vào thứ 3 hàng tuần, mang đến những cải thiện về hiệu suất cũng như trải nghiệm người dùng. Ngay lúc này bạn có thể vào

    Read More