Khoa học - Đời sống
Hẳn bạn đã nghe về Wi-Fi 2.4 GHz và 5.0 GHz, vậy băng tần nào 'mạnh' hơn?

Nếu bạn có một Router (bộ định tuyến hay bộ phát Wi-Fi) băng tần kép, bạn sẽ phải đứng trước lựa chọn giữa 2.4 GHz và 5.0 GHz, liệu băng tầng nào mạnh hơn. Câu trả lời không hề đơn giản, chúng ta hãy thử tìm ra giải pháp từ bản chất của các băng tần 2.4 GHz và 5.0 GHz.

Read More