Vi xử lý
Chipset LTE IoT mới nhất của Qualcomm Technologies sẽ được ứng dụng trong 16 dự án

Mới đây, Qualcomm đã công bố các thiết bị từ mười sáu hãng công nghệ sẽ được trang bị modem Qualcomm® 9205 LTE thế hệ tiếp theo – mẫu chipset mới nhất vừa được công bố vào tháng 12 năm 2018.

Read More