Khoa học - Đời sống
Vi khuẩn trong ruột người có thể biến máu nhóm A thành nhóm O: Tại sao đây là một đột phá quan trọng?

Chúng ta biết rằng con người có 4 nhóm máu: A, B, AB và O. Trong đó, nhóm O được coi là nguồn máu quý nhất vì nó có thể truyền cho cả 3 nhóm máu còn lại. Mặc dù 40% dân số thế giới có nhóm máu O, nguồn cung máu vẫn bị thiếu hụt. Chỉ tính riêng tại Mỹ, các bệnh viện đã cần đến 16.500 lít máu mỗi ngày để phục vụ phẫu thuật và truyền máu.

Read More