Khoa học - Đời sống
Ngủ đông nhân tạo: Bước nhảy vọt giúp loài người thực hiện các sứ mệnh bên ngoài hành tinh!

Một trong những thách thức quan trọng nhất trong du hành vũ trụ chính là thời gian cần thiết cho các sứ mệnh bên ngoài hành tinh quá dài. Tuy nhiên, những tiến bộ gần đây trong khoa học và công nghệ y tế đã dẫn đến sự phát triển của một giải pháp hấp dẫn: ngủ đông nhân tạo.

Read More