Khoa học - Đời sống
Lần đầu tiên trong lịch sử, truyền phát thành công điện Mặt Trời từ ngoài không gian về Trái Đất

Những cánh đồng điện mặt trời khổng lồ trên Trái Đất có thể không còn cần thiết nữa khi các nhà khoa học tại Viện Công nghệ California (Viện Caltech) đã tìm ra một giải pháp khác để khai thác điện từ Mặt Trời. Thay vì đặt dưới mặt đất như thường thấy, các tấm pin mặt trời sẽ được đưa ra ngoài không gian để sản xuất điện và sau đó truyền không dây về Trái Đất.

Read More