Khoa học - Đời sống
Apple cấm của Facebook Gaming vì muốn độc quyền phát hành game và ứng dụng trên App Store

Apple một lần nữa từ chối cho ứng dụng Facebook Gaming được lên App Store trên iOS. Cho thấy rằng Apple không sẵn sàng để cạnh tranh một cách công bằng. Nền tảng Facebook Gaming được cho là sẽ đe dọa tới doanh thu khổng lồ từ game của kho ứng dụng App Store.

Read More