Khoa học - Đời sống
Hướng dẫn: Cách chuẩn hoá thuê bao di động, phải làm ngay để không bị khóa thuê bao!

Sáng 13/3, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức cuộc họp trao đổi kế hoạch triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Hiện tại, có khoảng 3,5 triệu thuê bao di động có thông tin chưa chuẩn, không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các thuê bao này sẽ bị khóa sau ngày 31/3/2023 nếu không được chuẩn hoá thông tin.

Read More