Khoa học - Đời sống
Đến Albert Einstein cũng sai về vật lý lượng tử, một thí nghiệm vừa chứng minh điều đó

Là một nhà khoa học lỗi lạc, nhưng Albert Einstein nổi tiếng khó chịu với những hệ quả của hiện tượng vướng víu lượng tử. Nếu lý thuyết của cơ học lượng tử đúng, một cặp vật thể vướng víu với nhau sẽ có hành vi giống như một hệ thống lượng tử đồng nhất dù chúng có cách xa nhau thế nào đi nữa – điều này có nghĩa khi thay đổi trạng thái của một trong số chúng, cũng đồng thời làm thay đổi trạng thái của vật thể còn lại.

Read More