Điện thoại

Microsoft sẽ chính thức ngưng hỗ trợ Skype trên Windows Phone vào tháng 5 tới

Microsoft đã khai tử Windows Phone với việc ngưng hỗ trợ Windows Phone 8.1 từ tháng 7 năm 2017. Nền tảng này chỉ đang trong chế độ “duy trì sự sống”. Thậm chí hãng còn tuyên bố, Windows 10 Mobile không còn nằm trong trọng tâm phát triển của công ty. Với việc khai tử 3 ứng dụng dành cho doanh nghiệp trên Windows Store, Microsoft như đang rút dần ống thở của Windows Phone.

 

Microsoft sẽ chín
thức ngưng hỗ trợ Skype trên Windows Phone vào tháng 5 tới

Ngày Windows Phone bị xóa khỏi bản đồ công nghệ sẽ không còn xa.

Bình luận về bài viết

Đang được xem nhiều