Chia sẻ

Chia sẻ toàn bộ giáo trình tự học Adobe Illustrator và Lightroom (CS6-CC)

Adobe Illustrator và Lightroom là những phần mềm sáng tạo và chỉnh sửa ảnh phổ biến, nhưng không phải ai cũng có đủ thời gian để tham gia các khóa học hoặc nhu cầu không quá chuyên nghiệp, thì các bạn có thể tham khảo bộ giáo trình mà mình sưu tầm được.
 

Chia sẻ toàn bộ
giáo trình tự học Adobe Illustrator và Lightroom


Trong đây, bao gồm tất cả các hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, cũng như có thêm một số tài liệu và bài tập thực hành để tăng thêm kinh nghiệm khi bạn sử dụng các công cụ này.

 

Chia sẻ toàn bộ
giáo trình tự học Adobe Illustrator và Lightroom

Chia sẻ toàn bộ giáo trình tự học Adobe
Illustrator và Lightroom

Bình luận về bài viết

Đang được xem nhiều