Ảnh nền
Chia sẻ bộ ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows Spotlight

Chia sẻ bộ ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows Spotlight

Hôm nay, mình xin gửi đến bạn đọc bộ ảnh nền tổng hợp chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows Spotlight với nhiều chủ đề khác nhau. Đặc biệt là phù hợp để đặt làm hình nền cho cả máy tính và điện thoại di động nhé.

Để sử dụng cho các loại màn hình máy tính và điện thoại khác nhau, các bạn có thể sử dụng Photoscape để Crop và Resize ảnh: Photoscape - Resize Pictures High Quality.

Một số ảnh mẫu trong bộ sưu tập dành cho máy tính (đã resize):

 

[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ

ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ
ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ
ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ
ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ
ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ
ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ
ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ
ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight

Tải về ảnh chất lượng cao:

 

 

Một số ảnh mẫu trong bộ sưu tập dành cho điện thoại (đã resize):

 

[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ

ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ
ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ
ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ
ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ
ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ
ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ
ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight[PC/Smartphone] Chia sẻ bộ
ảnh nền chất lượng cao của Microsoft về Bing và Windows
Spotlight

Tải về ảnh chất lượng cao:

 

 

Bài viết liên quan:

 

 

Nguồn: Techrum

Bình luận về bài viết