Khoa học - Đời sống
Loại file ZIP BOOM mới chứa 4,5 triệu GB dữ liệu chỉ trong file 46MB

Trong thời đại công nghệ, tất cả dữ liệu đều được số hóa và khi chúng ta trao đổi rất nhiều dữ liệu qua Internet thì các chương trình nén file càng trở nên quan trọng hơn, giúp rút ngắn thời gian tải những file dung lượng lớn về, lưu trữ dữ liệu mà không tốn quá nhiều dung lượng ổ cứng. Tuy nhiên, các file nén cũng có thể trở thành một quả bom và có khả năng khiến chiếc máy tính của bạn dừng hoạt động.

Read More