Khoa học - Đời sống
Thả 200 triệu con muỗi thí nghiệm vào tự nhiên, Trung Quốc quét sạch muỗi vằn trên 2 hòn đảo

Các nhà khoa học Trung Quốc đã gần như quét sạch được những con Aedes albopictus ra khỏi 2 hòn đảo ở thành phố Quảng Châu. Đó là hai hòn đảo trên sông, và sau khi kết hợp hai phương pháp hiện có được gọi là đàn áp và thay thế dân số, họ đã giảm được 94% dân số muỗi vằn sinh sống trên hai hòn đảo này.

Read More