Điện thoại
Vsmart ra mắt dịch vụ Vmessage và Vcall tượng tự như iMessage và FaceTime trên iPhone

Vmessage và Vcall là dịch vụ nhắn tin dành riêng cho người dùng Smartphone Vsmart, tương tự như iMessage và FaceTime trên iPhone. Đây lag 2 dịch vụ cực kỳ nổi tiếng, và như là một ''đặc sản'' gắn liền với hệ điều hành iOS của Apple. Tuy nhiên, giờ đây người dùng điện thoại Vsmart cũng đã có thể trải nghiệm dịch vụ gọi điện thoại và nhắn tin hoàn toàn miễn phí tương tự như iMessage và FaceTime.

Read More