Khoa học - Đời sống , Phụ kiện - TBCN
Facebook ra mắt Portal TV: Biến chiếc TV nhà bạn thành công cụ chat video, với giá 149 USD

Facebook vẫn chưa có ý định từ bỏ phát triển các thiết bị phần cứng, nhằm kết nối mọi người trên thế giới. Mới đây, mạng xã hội này tiếp tục ra mắt Portal TV, một thiết bị giúp biến chiếc TV nhà bạn thành công cụ chat video khổng lồ.

Read More