Khoa học - Đời sống
Không hợp tác được với Apple, Intel chuẩn bị bán đấu giá 8.500 bằng sáng chế, rút lui hoàn toàn khỏi thị trường modem smartphone

Sau khi Apple và Qualcomm dừng kiện tụng để tiếp tục là đối tác của nhau, thì Intel cũng ra tuyên bố rằng họ sẽ rút lui hoàn toàn khỏi thị trường modem smartphone. Và nay, theo IAM, Intel chuẩn bị bán đấu giá nhiều tài sản trí tuệ liên quan tới mảng modem smartphone.

Read More
Điện thoại , Khoa học - Đời sống
Apple đang xem xét mua lại mảng sản xuất chip modem smartphone của Intel

Theo báo cáo mới từ Wall Street Journal, Apple đang thảo luận với Intel về khả năng mua lại bộ phận sản xuất chip modem smartphone của công ty này. Sở dĩ Apple quan tâm đến mảng công nghệ này của Intel là nhằm tăng tốc nỗ lực tự phát triển chip modem smartphone của riêng mình để giảm bớt sự phụ thuộc vào Qualcomm.

Read More