Khoa học - Đời sống
Jack Ma: Đến 30 tuổi vẫn chưa kiếm được tiền ổn đinh, thì nên kết giao với 3 kiểu người này, sẽ có ích cho bạn!

Trong một bài diễn thuyết về kinh doanh, Jack Ma đã đề cập đến ba loại người xứng đáng để kết tình thâm giao trong đời, đặc biệt là lúc 30 tuổi khi đang trên con đường lập nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo, và đối chứng xem bạn bè xung quanh mình có ai nằm trong 3 tiêu chí này không nhé.

Read More