Thủ thuật iOS , iOS
Phoenix cập nhật phiên bản mới, hỗ trợ Jailbreak iOS 9.3.6 trên iPhone4s, iPad mini và iPad 3

Không lâu sau khi Apple phát hành iOS 9.3.6 dành cho iPhone 4s, iPad Mini (GSM/Global) và iPad 3 (CDMA/GSM), nhóm phát triển Phoenix đã tiến hành cập nhật công cụ này lên phiên bản mới nhằm hỗ trợ người dùng bẻ khóa thiết bị nếu muốn tiếp tục sử dụng jailbreak.

Read More