Khoa học - Đời sống
Phim Mỹ trên Netflix chú thích Hội An là địa danh Trung Quốc: Xâm phạm chủ quyền

Việc phim nước ngoài thực hiện cảnh quay ở Hội An nhưng chú thích địa danh của Trung Quốc là xâm phạm chủ quyền quốc gia, hành vi không thể chấp nhận được.

Read More