Tin tức , Khoa học - Đời sống
Google thừa nhận lưu trữ mật khẩu của người dùng dưới dạng văn bản thuần túy trong suốt 14 năm

Hôm nay, Google đã đăng tải một bài viết được trên blog của công ty, để thông báo rằng gần đây họ đã phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật có thể khiến mật khẩu tài khoản của một lượng lớn người dùng dịch vụ G Suite bị lưu dưới dạng văn bản thuần túy.

Read More