Windows
3uTools phát hành bản cập nhật v2.36, hỗ trợ vị trí ảo và bỏ qua các bước cài đặt rườm rà

Gần đây, 3uTools - công cụ miễn phí giúp quản lý, backup, jailbreak,... cho iPhone/iPad - đã phát hành phiên bản v2.36, đem lại nhiều tính năng mới cho phần mềm, trong đó tiêu biểu là tính năng dịch chuyển vị trí thiết bị đến nơi mình thích đồng thời hỗ trợ bỏ đi các bước cài đặt rườm rà.

Read More