Ảnh nền
Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018, Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3e

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018, Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3e

Tiếp tục với chuỗi bài viết chia sẻ ảnh nền mặc định, hôm nay mình xin gửi tới các bạn bộ sưu tập ảnh nền mặc định được trích xuất từ smartphone iPad 2018, Vodafone Smart V8, Huawei Nova 3e với chất lượng từ Full-HD trở lên nhé!

Để sử dụng cho các loại màn hình máy tính và điện thoại khác nhau, các bạn có thể sử dụng Photoscape để Crop và Resize ảnh:

 

 

Ảnh nền mẫu của iPad 2018:

 

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc
định trên iPad 2018, Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc
định trên iPad 2018, Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3e
16:9​

 

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc
định trên iPad 2018, Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc
định trên iPad 2018, Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3e
18:9​


Tải về:

 

 

Ảnh nền mẫu của Vodafone Smart V8:

 

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc
định trên iPad 2018, Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3e

Tải về:

 

 

Ảnh nền mẫu của Huawei P20 Lite (Nova 3e):

 

Chia sẻ bộ ảnh nền mặc
định trên iPad 2018, Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3eChia sẻ bộ ảnh nền mặc định trên iPad 2018,
Vodafone Smart V8 và Huawei Nova 3e

Tải về:

 

 

Bài viết liên quan:

 

 

Nguồn: DroidViews​, Techrum

Bình luận về bài viết