Khoa học - Đời sống
Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra được chuột con từ 2 con chuột cái, không cần đến con đực

Con người vừa tiến thêm được một bước gần hơn đến sinh sản đồng giới, sau khi các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra được một đàn chuột con khỏe mạnh từ 2 cá thể chuột cái, không cần đến con đực.

Read More