Khoa học - Đời sống
Samsung tiếp tục sa thải nhân viên ở Trung Quốc, 11 chi nhánh hợp nhất còn 5

Samsung sẽ hợp nhất 11 chi nhánh và văn phòng hiện tại của mình thành 5 đơn vị. Công ty đã đưa ra một tuyên bố về vấn đề này thông qua mạng truyền thông xã hội Weibo của Trung Quốc.

Read More