Khoa học - Đời sống
Apple góp phần làm ô nhiễm hành tinh vì khuyến khích dùng quá nhiều loại dây nối cáp sạc khác nhau

Mỗi năm có khoảng 50 triệu tấn rác thải điện tử được tạo ra. Nhưng Apple nói rằng những nỗ lực nhằm điều tiết các thiết bị di động để giảm rác thải sẽ bóp nghẹt ''sự đổi mới''.

Read More