Điện thoại
iPhone, iPad đời cũ phải cập nhật phần mềm mới nhất trước ngày 3/11, nếu không muốn bị biến thành cục gạch

Apple vừa mới đưa ra một thông báo rất quan trọng dành cho những người đang sử dụng iPhone và iPad đời cũ. Trong đó bao gồm những chiếc iPhone 5, iPad 4 và các thiết bị trở về trước. Thông báo này nhắc người dùng phải cập nhật phiên bản iOS mới nhất, nếu không muốn thiết bị của mình bị biến thành cục gạch.

Read More