Windows , Windows Phone
Interop Tools: Công cụ chỉnh sửa Registry cho Windows 10 và Windows 10 Mobile được cập nhật lên phiên bản 2.1.27.0, bổ sung các tính năng đáng chú ý mới

Công cụ Interop Tools là một ứng dụng cho phép bạn xem và chỉnh sửa registry, cũng như cho phép bật một số tính năng được Microsoft ẩn hay vô hiệu hóa hoặc nói cách khác là

Read More
Công cụ Interop Tools sắp được phát hành trực tiếp trên Windows Store

Interop Tools là một ứng dụng cho phép bạn xem và chỉnh sửa registry, cũng như cho phép bật một số tính năng được Microsoft ẩn hay vô hiệu hóa, nói cách khác là jailbreak thiết bị Windows 10 Mobile của bạn trong một vài thao tác.

Read More