Khoa học - Đời sống
Honor Việt Nam chính thức giải thể

Theo một thông báo mới nhất, Huawei cho biết nhóm phụ trách thương hiệu Honor tại Việt Nam chính thức được giải thể trong hôm nay. Trong khi đó, toàn bộ hoạt động kinh doanh tiếp thị sản phẩm sẽ chuyển sang cho nhà phân phối đảm nhận.

Read More