Khoa học - Đời sống
Trong tương lai, các nhà khoa học dự định sử dụng DNA để lưu dữ liệu, với 1 gram DNA có thể lưu trữ được 10 triệu gigabyte dữ liệu

DNA vật liệu mang thông tin di truyền quy định mọi hoạt động sống của mọi sinh vật sống, kể cả virus. Ngoài những khả năng được tự nhiên quy định sẵn, DNA còn mang đến nhưng tiềm năng cực lớn trong việc lưu trữ dữ liệu.

Read More