Khoa học - Đời sống
Trung Quốc lẫn Huawei sẽ không vui khi Nhật Bản phát hiện mỏ đất hiếm đủ sức cung cấp cho cả thế giới hàng thế kỷ

Gần đây, Nhật Bản tuyên bố đã phát hiện ra 1 vùng có chứa đất hiếm miền ven biển với trữ lượng 16 triệu tấn, đủ sức cung ứng cho nhu cầu thế giới trong hàng thế kỷ. Đây là 1 tin vui với người dân Nhật cũng như những người dùng thiết bị điện tử trên thế giới bởi đất hiếm là nhóm 17 nguyên tố hóa học để sản xuất các linh kiện điện tử quan trọng như pin cho smartphone.

Read More