Windows

Nhanh tay tải miễn phí ứng dụng Ultra Office, bộ công cụ thay thế Microsoft Office trị giá hơn 1.000.000 VNĐ

Ultra Office là phần mềm văn phòng miễn phí được đánh giá tốt nhất năm 2019 với các tiện ích hỗ trợ Word, Excel, Powerpoint và PDF. Bên cạnh đó, còn có thể mở được nhiều định dạng tệp tài liệu khác từ OpenOffice, tích hợp trình soạn thảo văn bản đầy đủ, chỉnh sửa PDF, file vector, vẽ sơ đồ, tạo cơ sở dữ liệu và công cụ chỉnh sửa công thức Math. Có thể nói rằng, đây là lựa chọn đáng câng nhắc cho người dùng khi muốn lựa chọn công cụ thay thế cho bộ ứng dụng Microsoft Office.

Word Editor hỗ trợ các định dạng: Microsoft Word 2007 - 2019 (.docx); Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP (.doc and .dot); Microsoft Word 2003 XML (.xml); Microsoft Word 2007 XML (.docx, .docm, .dotx, .dotm); Microsoft WinWord 5 (.doc); WordPerfect Document (.wpd); WPS 2000/Office 1.0 (.wps); .rtf, .txt, and .csv; StarWriter formats (.sdw, .sgl, .vor); DocBook (.xml); Unified Office Format text (.uot, .uof); Ichitaro 8/9/10/11 (.jtd and .jtt); Hangul WP 97 (.hwp); T602 Document (.602, .txt); AportisDoc (Palm) (.pdb); Pocket Word (.psw) và các định dạng file ngoài OpenDocument như .odt, .ott, .oth, .odm, .sxw, .stw và .sxg. Đối với các tệp .htm hoặc .html (được sử dụng cho trang web), Ultra Office sẽ tự động tối ưu trình chỉnh sửa để hỗ trợ tốt hơn cho các các tệp tin này.

Nhanh tay tải miễn
phí ứng dụng Ultra Office, bộ công cụ thay thế Microsoft
Office trị giá hơn 1.000.000 VNĐ

Excel Editor hỗ trợ các định dạng: Microsoft Excel 2007 - 2019 (.xlsx); Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls, .xlw, and .xlt); Microsoft Excel 4.x–5.0/95 (.xls, .xlw, and .xlt); Microsoft Excel 2003 XML (.xml); Microsoft Excel 2007 XML (.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm); Microsoft Excel 2007 binary (.xlsb); Lotus 1-2-3 (.wk1, .wks, and .123); Data Interchange Format (.dif); Rich Text Format (.rtf); Text CSV (.csv and .txt); StarCalc formats (.sdc and .vor); dBASE (.dbf) - SYLK (.slk); Unified Office Format spreadsheet (.uos, .uof); .htm & .html files; Pocket Excel (pxl); Quattro Pro 6.0 (.wb2) và các định dạng file ngoài OpenDocument như .ods, .ots, .sxc and .stc.

Nhanh tay tải miễn
phí ứng dụng Ultra Office, bộ công cụ thay thế Microsoft
Office trị giá hơn 1.000.000 VNĐ

PowerPoint Editor hỗ trợ các định dạng: Microsoft PowerPoint 2007 - 2019 (.pptx); Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt, .pps, and .pot); Microsoft PowerPoint 2007 (.pptx, .pptm, .potx, .potm); StarDraw and StarImpress (.sda, .sdd, .sdp, and .vor); Unified Office Format presentation (.uop, .uof); CGM; Computer Graphics Metafile (.cgm).

Nhanh tay tải miễn
phí ứng dụng Ultra Office, bộ công cụ thay thế Microsoft
Office trị giá hơn 1.000.000 VNĐ

Draw Editor hỗ trợ các định dạng: BMP; JPEG, JPG; PCX; PSD; SGV; WMF; DXF; MET; PGM; RAS; SVM; XBM; EMF; PBM; PLT; SDA; TGA; XPM; EPS; PCD; PNG; SDD; TIF, TIFF; GIF; PCT; PPM; SGF; VOR.

Nhanh tay tải miễn
phí ứng dụng Ultra Office, bộ công cụ thay thế Microsoft
Office trị giá hơn 1.000.000 VNĐ

Đối với công cụ hỗ trợ chỉnh sửa công thức, Math có thể mở các tệp có định dạng OpenDocument (.odf); (.sxm), StarMath, (.smf) và MathML (.mml). Sau khi tạo hoặc chỉnh sửa tệp tài liệu, bạn có thể lưu lại dưới định dạng file tương ứng.

Link tải ứng dụng:


Bài viết liên quan:

Nguồn: Techrum

Bình luận về bài viết

Đang được xem nhiều