Điện thoại , Windows Phone

Lộ trình ngừng hỗ trợ Windows 10 Mobile của Microsoft, version 1511 kết thúc từ hôm nay

Windows 10 Mobile Version 1511 được phát hành vào năm 2016 và theo chu kỳ hỗ trợ hai năm cho mỗi phiên bản, thì hôm nay là ngày kết thúc vòng đời của bản Windows 10 Mobile đầu tiên cho Lumia. Phiên bản 1511 là bản cập nhật hệ điều hành đầu tiên khi chuyển từ Windows 8.1 sang Windows 10. Có khá nhiều tính năng hữu ích trên Windows 10 đã được cập nhật trong phiên bản này ở năm trước, và bây giờ đã đến lúc hệ điều hành này "yên nghỉ".


Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 10 Mobile version
1511 từ hôm nay


Người dùng Lumia đang sử dụng Windows 10 Mobile Version 1511 hãy cập nhật lên các phiên bản như Anniversary Update(1607), Creators Update(1703) hoặc Fall Creators Update(1709) để được hỗ trợ về bảo mật, cũng như các bản vá lỗi cho đến năm 2019. Thời gian cụ thể như sau:

 

  • Windows 10 Mobile version 1511 build 10586 / Initial Release: 9/1/2018
  • Windows 10 Mobile version 1607 build 14393 / Anniversary Update: 9/10/2018
  • Windows 10 Mobile version 1703 build 15063 / Creators Update: 11/6/2019
  • Windows 10 Mobile version 1709 build 15254 / Fall Creators Update: 10/12/2019

Bình luận về bài viết

Đang được xem nhiều