Tài liệu
Chia sẻ một số phím tắt (hotkeys) thường dùng trong Microsoft Word

Chia sẻ một số phím tắt (hotkeys) thường dùng trong Microsoft Word

Tính đến thời điểm hiện tại, Microsoft Word vẫn là trình soạn thảo được sử dụng phổ biến nhất. Để thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho quá trình nhập văn bản, dùng phím tắt (hotkeys) sẽ khá là hữu ích. Do đó, hôm nay mình xin phép giới thiệu đến các bạn hệ thống phím tắt dùng trong Microsoft Word nhé.


1. Tạo mới/chỉnh sửa văn bản

 

Chức năng Phím tắt
Tạo một tài liệu mới Ctrl + N
Mở tài liệu Ctrl + O
Lưu tài liệu Ctrl + S
Sao chép Ctrl + C
Cắt Ctrl + X
Dán Ctrl + V
Bật hộp thoại tìm kiếm Ctrl + F
Bật hộp thoại thay thế Ctrl + H
Bật hộp thoại in ấn Ctrl + P
Hoàn tác Ctrl + Z
Huỷ hoàn tác Ctrl + Y

 

2. Định dạng văn bản

 

Chức năng Phím tắt
Mở hộp thoại định dạng font chữ Ctrl + D
Chuyển chữ hoa - thường Alt + F3
Định dạng in đậm Ctrl + B
Định dạng in nghiêng Ctrl + I
Định dạng gạch chân Ctrl + U
Tăng kích cỡ chữ lên 1 cỡ Ctrl + ]
Giảm kích cỡ chữ xuống 1 cỡ Ctrl + [
Canh giữa đoạn văn bản đang chọn Ctrl + E
Canh đều đoạn văn bản đang chọn Ctrl + J
Canh trái đoạn văn bản đang chọn Ctrl + L
Canh phải đoạn văn bản đang chọn Ctrl + R
Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản Ctrl + M
Xóa định dạng thụt đầu dòng Ctrl + Shift + M
Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản Ctrl + T
Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản Ctrl + Shift + T
Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản Ctrl + Q
Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép Ctrl + Shift + C
Dán định định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn. Ctrl + Shift + V
Tạo chỉ số trên (số mũ) Ctrl + Shift + =
Tạo chỉ số dưới (nguyên tố hoá học) Ctrl + =
Dãn dòng đơn Ctrl +1
Dãn dòng kép Ctrl + 2
Dãn 1,5 dòng Ctrl +5
Đưa định dạng văn bản về mặc định Ctrl + Spacebar

 

3. Chọn, xoá, di chuyển đối tượng

 

Chức năng Phím tắt
Chọn ký tự phía sau Shift + >
Chọn ký tự phía trước Shift + <
Chọn từ phía sau Ctrl + Shift + >
Chọn từ phía trước Ctrl + Shift + <
Chọn tất cả đối tượng Ctrl + A
Xóa ký tự phía trước Backspace
Xóa ký tự phía sau Delete
Xóa từ phía trước Ctrl + Backspace
Xóa từ phía sau Ctrl + Delete
Di chuyển qua 1 ký tự Ctrl + Mũi tên
Về đầu văn bản Ctrl + Home
Về vị trí cuối cùng trong văn bản Ctrl + End
Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản Ctrl + Shift + Home
Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản Ctrl + Shift + End

 

Trên đây là 3 bảng phím tắt hữu ích cho Microsoft Word thực hiện trên máy tính Windows. Với phiên bản dành cho macOS, hầu hết các phím tắt trên sẽ hoạt động nếu bạn thay phím Ctrl bằng phím Cmd.

 

 

 

Nguồn: Techrum

Bình luận về bài viết