Thủ thuật Windows
Chia sẻ bản quyền và hướng dẫn phân vùng ổ cứng với MiniTool Partition Wizard

Chia sẻ bản quyền và hướng dẫn phân vùng ổ cứng với MiniTool Partition Wizard

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn quản lý và phân chia ổ cứng bằng phần mềm bản quyền MiniTool Partition Wizard. Đây là một công cụ không thể thiếu đối với bất kỳ người dùng Windows nào.

Đáng chú ý:

 

 

Sau khi đã tìm hiểu về các định dạng ổ cứng theo hai chuẩn MBR & GPT và đã tải về xong MiniTool Partition Wizard, chúng ta sẽ tiến hành chia ổ đĩa.

# Một số lưu ý cần thiết:

 

  • Phân vùng hệ điều hành: chia khoảng từ 60 GB >100 GB để không gặp lỗi Full ổ chứa hệ điều hành.
  • Phân vùng hệ điều hành phải để là Primary, nếu cài 2 hệ điều hành song song, phân vùng nào được set active thì được khởi động trước.
  • Phân vùng chứa dữ liệu thì để là Logical.
  • Quan trọng: Phân vùng ổ cứng thì nên để định dạng NTFS thay vì FAT32 để ít bị lỗi, và lưu được file có dung lượng > 4GB.

 

# Cách sử dụng MiniTool Partition Wizard:

1. Thay đổi kích thước phân vùng

 

  • Click phải vào phân vùng muốn thay đổi kích thước.
  • Click Move / Resize để thay đổi kích thước phân vùng.

 

Hướng dẫn phân vùng

ổ cứng
sử dụng MiniTool Partition Wizard

Kéo từ trái sáng phải, phần có màu xám là kích thước phân vùng sẽ được tạo ra.
 

Hướng dẫn phân vùng

ổ cứng
sử dụng MiniTool Partition Wizard

Nhấn Apply để áp dụng các thao tác vừa làm.
 

Hướng dẫn phân vùng

ổ cứng
sử dụng MiniTool Partition Wizard

2. Tạo phân vùng mới


Phân vùng ổ cứng đã được tạo ra với tên Unallocated, click phải và chọn Create.

 

Hướng dẫn phân vùng

ổ cứng
sử dụng MiniTool Partition Wizard

Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện:

 

Hướng dẫn phân vùng

ổ cứng
sử dụng MiniTool Partition Wizard

Thông tin:

 

  • Partition Label: Đặt tên cho phân vùng cần cài đặt.
  • Create As: Logical hoặc Primary File System: Định dạng phân vùng, khuyến khích để NTFS.
  • Drive Letter: Ký hiệu phân vùng (ví dụ C, D, E..)
  • Cluster Size: Mặc định (Default).

Sau khi điền đủ thông tin nhấn ok. Dưới đây là kết quả:

 

Hướng dẫn phân vùng

ổ cứng
sử dụng MiniTool Partition Wizard

3. Gộp hai phân vùng:


Lấy một phần dung lượng của ổ E cho ổ C như hình trên.

 

Hướng dẫn phân vùng ổ cứng sử dụng
MiniTool Partition Wizard

 

Click phải chuột vào ổ E chọn Move/Resize.

 

Hướng dẫn phân vùng ổ cứng sử dụng
MiniTool Partition Wizard

 

Kéo toàn bộ phân vùng chứa dữ liệu sang phải, để tạo ra một phân vùng trống giữa ổ E và ổ C. Nhấn ok để hoàn tất thao tác.

Hướng dẫn phân vùng ổ cứng sử dụng
MiniTool Partition Wizard

 

Bạn sẽ thấy một phân vùng Unallocated như hình.

 

Hướng dẫn phân vùng ổ cứng sử dụng
MiniTool Partition Wizard

 

Click phải chuột vào ổ C chọn Move/Resize..

 

Hướng dẫn phân vùng ổ cứng sử dụng
MiniTool Partition Wizard

 

Một cửa sổ như hình trên sẽ hiển thị.

Hướng dẫn phân vùng ổ cứng sử dụng
MiniTool Partition Wizard

 

Kéo từ trái sang phải phân vùng của ô C đến sát mép. Sau đó nhấn OK. Click Apply để hoàn tất thao tác gộp phân vùng


4. Chuyển đổi định dạng phân vùng:


Click phải vào phân vùng mà bạn muốn chuyển đổi và chọn Convert NTFS to FAT hoặc Convert FAT to NTFS, cái này tùy theo phân vùng của bạn đang ở định dạng nào.

 

Hướng dẫn phân vùng

ổ cứng
sử dụng MiniTool Partition Wizard

 

5. Xóa phân vùng đã tạo:

 

 

Hướng dẫn phân vùng ổ cứng sử dụng
MiniTool Partition Wizard

 

Chọn phân vùng cần xóa. Click phải chọn Delete, và click Apply

6. Kiểm tra lỗi ổ cứng / phân vùng ổ cứng:

 

 

Hướng dẫn phân vùng ổ cứng sử dụng
MiniTool Partition Wizard

 

Nhấn chuột phải vào ổ đĩa cứng, chọn Surface Test > Start Now.


7.Kiểm tra và Fix lỗi phân vùng với Check File System:

 

 

Hướng dẫn phân vùng ổ cứng sử dụng
MiniTool Partition Wizard

 

Nhấn chuột phải vào phân vùng, chọn Check File System. Check only: Kiểm tra nhưng không fix lỗi. Check & fix detected errors: Kiểm tra và tự động fix lỗi.

 

Bài viết liên quan:

 

 

 

 

Nguồn: Techrum

Bình luận về bài viết