Android

Google Files Go vừa được phát hành chính thức trên Google Play Store, sau khi kết thúc giai đoạn beta. Có một điều thú vị là Google đã không có một ứng dụng quản lý file trên Android cho đến vài tuần trước, khi chúng ta nghe nói về Files Go – một ứng dụng được phát triển để trở thành trung tâm quản lý tập tin của các thiết bị Android, đặc biệt nó càng thích hợp cho hệ sinh thái Android Go của Google.

Read More