Khoa học - Đời sống

Đầu năm, các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Scripps, Hoa Kỳ cho biết: Họ đã tạo ra được một dạng sự sống bán tổng hợp. Đó là những vi khuẩn chứa DNA cấu tạo từ ba cặp nucleotide cơ sở thay vì hai. Điều này khiến chúng khác biệt so với tất cả các dạng sống tự nhiên trên Trái Đất, có vật chất di truyền chỉ chứa 2 cặp A-T và G-C.

Read More